Dark Beauty Magazine

Photographer/Hironobu Sato Props Design/Shiro Araki Stylist/Haruka Ono Hair/ken Make/Utsubo Kento Calligraphy/Maaya Sho Model/Nana/Nozomu/Hirari